Každá podlaha se před pokládkou krytiny musí nejen dobře očistit, ale je potřeba také vyrovnání podkladu. Netolerují se žádné prohlubně nebo mezery. Všechny takové nedostatky by mohly při pokládce jen znepříjemnit situaci. Pokládka vyrovnávací a nivelační stěrky je tedy důležitým bodem každé podlahy, která to vyžaduje.

Pokládka vyrovnávací a nivelační stěrky je tedy nutná zejména při pokládce vinylu, linolea, laminátové podlahy, ale i korku nebo koberců. Každý očekává stoprocentní výsledek a to v případě nevyrovnaného základu jednoduše nejde.

Vyrovnávací a nivelační stěrky jsou moderním trendem současnosti.

Co je nivelační stěrka

Pod pojmem nivelační stěrka se rozumí stavební vyrovnávací směs v suché formě. Aplikuje se na povrch podlahy v určité vrstvě ve formě hmoty. Výsledný podklad je hladký a vodorovně zarovnaný a je vhodný pro pokládku laminátu, linolea, parket, dlažby atd. Nivelační směsi lze rozdělit na několik typů. Kterou z nich zvolit, závisí na místnosti, ve které bude práce probíhat, a na tloušťce požadované vrstvy pro vyrovnání povrchu.

Správný druh

Neméně důležitým bodem pokládky podlahy je také výběr správného druhu nivelační stěrky. Tyto stěrky se od sebe liší například savostí, dále pak jsou na trhu stěrky, které jsou potřeba pro zalití a vyrovnání podlahového vytápění nebo jen vyrovnání klasického podkladu.

Nivelační stěrky mohou být také:

 • sádrové – použití na anhydritové podlahy, na problematické podlahy
 • cementové – cementové podklady a vlhké prostory
 • hybridní – kombinace obou výše uvedených možností

Výhody

 • skvělá pomoc při vyrovnání podlahy
 • rychle tuhne
 • možnost vyrovnání podlahy i v případě podlahového vytápění
 • vysoká pevnost
 • hladký povrch
Máte zájem o nezávaznou konzultaci či návštěvu technika?

Příprava podkladu

Každý podklad, který je určen pro pokládku podlahové krytiny, musí splňovat několik důležitých bodů k tomu, aby výsledek pokládky byl co nejlepší.

Podklad musí být:

 • suchý
 • soudržný
 • scelený
 • zbavený prachu
 • očištěný od mastnoty

Jen takto připravená základna pro pokládku vyrovnávací nebo nivelační stěrky je připravena k realizaci. Pokud se vyskytnou hrubší nedostatky nebo třeba zatuhlé krusty cementu, je nutné vše odstranit broušení a následným vysátím povrchu.

Pokládka vyrovnávací nebo nivelační stěrky

Očištěný podklad je nutné ošetřit penetračním nátěrem pod podlahové stěrky. Bude tzv. speciálním spojovacím můstkem, v odborné terminologii jde o adhézní můstek. Penetrace se provádí rovnoměrně za pomoci válečku. Po úplném zaschnutí penetrace lze přistoupit k pokládce vyrovnávací nebo nivelační stěrky.

Výhody spolupráce s námi

Špičková kvalita práce
Špičková kvalita práce
Návštěva technika zdarma
Návštěva technika zdarma
Položková kalkulace zdarma
Položková kalkulace zdarma
Práce s certifikovanými materiály
Práce s certifikovanými materiály