Podlaha v domě nebo kdekoliv jinde je nejzatíženější částí domu. Je tedy nutné k této skutečnosti přihlédnout v případě pokládky podlahové krytiny. Některé podlahy ale vykazují nedostatky, které je třeba před samotnou pokládkou například vinylu nebo linolea odstranit.

Vyrovnání podlahy samonivelační směsí je rychlejší než pomocí klasického cementového potěru. Je to dáno speciální strukturou materiálu, která se vyznačuje relativní tekutostí. Hlavní výhodou technologie je například u cementové stěrky, že hrubý podklad nemusí být dokonale plochý a rovný, protože směs všechny tyto nerovnosti a nedostatky dokonale vyplňuje. Cena pak bude záviset na druhu materiálu.

Samonivelační stěrka je jedním z klíčů úspěchu při renovaci nebo stavbě domu.

Cementové směsi

Cementové směsi jsou jednou skupinou vyrovnávacích stěrek, které jsou vhodné k vyrovnání podlahy v jakékoli místnosti. Lze je tedy nazvat stěrky univerzální. Jsou to lité potěry na bázi síranu vápenatého.

V tomto případě by tloušťka vrstvy této cementové stěrky měla být od 0,2 do 3 cm a maximum může být asi 5 cm. Tyto cementové stěrky jsou vhodné pro větší plochu a vynikají jednoduchou přípravou a díky vynikajícímu poměru mezi cenou a výkonem patří stále mezi žádané produkty na trhu při řešení podlah.

Máte zájem o nezávaznou konzultaci či návštěvu technika?

Důležitá je i penetrace

Penetrace je nátěr, který je v takových případech opravdu potřeba. Správná příprava podkladu a s tím související pokládka cementové stěrky nebo jiné nivelační stěrky, závisí na tom, jak odolná a spolehlivá bude budoucí podlaha v místosti. Díky penetraci se zabrání absopci vlhkosti. Samotná penetrace se nanáší válečkem a zlepšuje se tím přilnavost stěrky k podkladu. Pokud bude vše probíhat tak, jak má, výsledek bude určitě stát za to. V opačném případě, kdy je technologie a systém práce ošizen, může dojít k popraskání podlahy nebo dokonce k jejímu oddělení a odlupování od podkladu.

Pozitiva

Za plusové body lze považovat například:

  • dobrou pevnost a výkonové charakteristiky
  • dokonale rovný povrch
  • rychlá instalace
  • schopnost vyplnit sami
  • rychlé vytvrzení kompozice
  • hotovou podlahovou krytinu lze instalovat přímo na samonivelační podlahu
  • objemovou stálost
  • bezproblémové strojové zpracování a možnost jejich použití v kombinaci s podlahovým vytápěním